icon

ส่งฟรี! รับประกัน ของแท้ 100%

อีเว้นท์ดีลเลอร์

BLL Accessories จัดงานอีเว้นท์ให้กับดีลเลอร์ตามภาคต่างๆ

  • อีเว้นท์ร้านโฟนคอม จ.อุตรดิตถ์
  • เกือบ 5 แสน แค่ครึ่งวัน อีเว้นท์เสือป่าไอที เชียงใหม่
  • BLL จัดอีเว้นท์ใหญ่ที่ร้าน C-FLY ศรีษะเกษ
  • งานอีเว้นท์ดีลเลอร์ร้าน First Phone อุบลฯ
  • งานอีเว้นท์ดีลเลอร์ที่ร้าน ก้อง โมบาย ศรีราชา
  • งานอีเว้นทดีลเลอร์ที่ร้าน 777 Phone เชียงราย